Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Nahlížení do katastru nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB09AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Benešová, V. (KIT VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
NESS Czech, s.r.o. – systémový integrátor
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Nahlížení do katastru nemovitostí - obsahové vymezení
 • Aplikace je bezplatná volně dostupná , umožňující získávat vybrané údaje z katastru nemovitostí, a to týkající se vlastnictví - parcel, staveb, bytových a nebytových jednotek, práv stavby a dále údaje o listech vlastnictví a stavu řízení, která jsou vedena za účelem zápisu vlastnických či jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice.
 • Účelem této aplikace je nabídnout alternativu získání informací z KN – není nutná návštěva úřadu. Provozovatelem je Český úřad zeměměřičský a katastráln í.
 • Aplikace je určena pouze pro uživatele – automatizované vytěžování informací je zakázáno, některé části aplikace jsou proto chráněny CAPTCHA kódem. Popisná data jsou aktualizována denně.
2. Funkcionalita aplikace
 1. Vyhledání informací o nemovitostech:
  1. parcela: podle atributů katastrální území, druh čísla parcely, kmenové číslo a pododdělení čísla parcely,
  2. stavba: podle atributů obec, část obce, typ čísla stavby (popisné/evidenční) a čísla stavby
  3. jednotka: podle atributů obec, část obce, typ čísla stavby (popisné/evidenční), čísla stavby a čísla jednotky,
  4. právo stavby: zadáním údajů o parcele nebo o stavbě,
 2. Zobrazení informací o:
  1. řízení: podle atributů typ řízení, číslo, rok a katastrální pracoviště,
  2. listu vlastnictví: podle atributů katastrální území a číslo listu vlastnictví,
 3. Zobrazení informací o katastrálním území (mapa, přehled parcel, statistické údaje).,
 4. Zobrazení přehledové mapy ČR, map katastrálních území a na nich další údaje jako např. hranice věcných břemen, definiční body budov a parcel apod.
 5. Umožňuje reklamovat definiční body parcely nebo budovy.
 6. Umožňuje nákup následujících sestav (cena služby 50,-/A4):
  1. výpis z KN (LV),
  2. částečný výpis z KN (LV),
  3. informace o pozemku/budově/jednotce.

3. Odkazy na demo a další zdroje