Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Nahlížení do katastru nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB09AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Benešová, V. (KIT VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-12-05
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
NESS Czech, s.r.o. – systémový integrátor
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Nahlížení do katastru nemovitostí - obsahové vymezení
  • Aplikace je bezplatná volně dostupná , umožňující získávat vybrané údaje z katastru nemovitostí, a to týkající se vlastnictví - parcel, staveb, bytových a nebytových jednotek, práv stavby a dále údaje o listech vlastnictví a stavu řízení, která jsou vedena za účelem zápisu vlastnických či jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice.
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Základní aplikace a nástroje eGovernmentu“ (ASGB00XGO ).
2. Odkazy na demo a další zdroje