Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB03AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kühnel, O., Neuman, P. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Technologická infrastruktura - GC System a.s. ;Architektura RÚIAN - Solitproject. s.r.o. ;Implementace řešení - NESS Czech s.r.o. ;Publicita projektu - TAC-TAC Agency s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, RÚIAN - obsahové vymezení
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí“ obsahuje informace o územních prvcích, účelových územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách na území ČR a jejich vzájemných vazbách.
 • Správcem i provozovatelem RÚIAN je Český úřad zeměměřický a katastrální (zhotovitelem celého systému je NESS Czech s.r.o.).
1.1. Přístup k RUIAN
 • Přístup k datům je možný přes eGON pro registrované uživatele přes Agendový informační systém .
 • Pro veřejnost i pro komerční účely je možné získat data zdarma přes Veřejný dálkový přístup a to ve formě zobrazení na webu v tabulce, formátu VFR nebo CSV.
1.2. Sužby poskytované aplikací Veřejný dálkový přístup
 • Základní služby:
  • Vyhledání prvků,
  • Ověření adresy,
  • Výměnný formát,
  • Zobrazení mapy.
 • Reklamace prvků RÚIAN umožňuje prostřednictvím několika formulářů upozornit na chybu nebo na chybějící data v registru. Výhodou je, že reklamace se dostane právě tomu editorovi, který má danou oblast na starost.
 • Aplikace Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN (VDP) umožňuje nahlížet a získávat data základního registru RÚIAN a také některá data editačního agendového informačního systému územní identifikace (ISÚI) a informačního systému katastru nemovitostí (ISKN).
 • Pro přístup do aplikace VDP není potřeba žádné registrace. Poskytovaná data z VDP jsou zdarma. Data poskytovaná prostřednictvím VDP nejsou referenční, mají pouze informativní charakter.
2. Funkcionalita aplikace
 1. Vyhledání prvků - vypisuje do tabulky následující prvky podle zadaných kritérií: Stát, Region soudržnosti, Kraj (VÚSC), Okres, ORP, POU, Obec, vojenský újezd, Správní obvod Prahy, Městská část/obvod, Část obce, Volební okrsek, Ulice, Stavební objekt, Adresní místo, Katastrální území, Parcela, ZSJ. Je možné vypsat i dřívější členění: Kraj (1960), Městský obvod Prahy. Pro každý řádek tabulky lze otevřít jeho detail, nebo se prokliknout na mapu.
 2. Ověření adresy - slouží k ověřování, zda adresa existuje, případně doplní ostatní parametry, které uživatel nezadal. V případě, že uživatel nezadal dostatek parametrů, může se stát, že aplikace vrátí tabulku s více jak jedním řádkem. Pro každý řádek tabulky lze otevřít jeho detail a nebo se prokliknout na mapu.
 3. Výměnný formát - slouží k zobrazení změn v registru, lze stáhnout všechny změny, případně jde omezit výběr formulářem, co uživatele zajímá a v jakém časovém rozsahu.
 4. Zobrazení mapy - katastrální mapa s velkým detailem přiblížení. Sem vedou prokliky z tabulek z Vyhledávání prvků a Ověření adresy, hledaný prvek je vždy na mapě zvýrazněn.
 5. VFR - jednou z forem poskytování dat RÚIAN je jejich předávání ve formě souborů obsahujících data RÚIAN nebo ISÚI ve výměnném formátu RÚIAN (VFR). Jde o soubor, kde jsou zaneseny i souřadnice na bodů na mapě. Soubory VFR je možné stahovat prostřednictvím aplikace Veřejný dálkový přístup (VDP) – volně dostupné pro všechny, nebo z internetových (URL) adres vrácených službami ISZR ruianSouboryDat a ruianSouboryZmen – jsou dostupné pouze orgánům státní správy a samosprávy.
 6. CSV - poskytování údajů jako seznamu adresních míst RÚIAN ve formátu CSV. Soubory jsou rozděleny po obcích a jsou generovány měsíčně ze stavového VFR.