Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB03AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kühnel, O., Neuman, P. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-01-14
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Technologická infrastruktura - GC System a.s. ;Architektura RÚIAN - Solitproject. s.r.o. ;Implementace řešení - NESS Czech s.r.o. ;Publicita projektu - TAC-TAC Agency s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, RÚIAN - obsahové vymezení
  • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí“ obsahuje informace o územních prvcích, účelových územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách na území ČR a jejich vzájemných vazbách.
  • Správcem i provozovatelem RÚIAN je Český úřad zeměměřický a katastrální (zhotovitelem celého systému je NESS Czech s.r.o.).
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Základní aplikace a nástroje eGovernmentu“ (ASGB00XGO ).