Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem času na činnosti údržby a úklidu veřejných prostranství
Objem času na činnosti údržby a úklidu veřejných prostranství
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7505XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Objem času na činnosti údržby a úklidu veřejných prostranství spravovaných OVM.
2. Související metriky
  • Počet pracovníků zajišťujících činnosti údržby a úklidu veřejných prostranství,
  • Objem finančních prostředků věnovaných na činnosti údržby a úklidu veřejných prostranství,
  • Počet reklamací na činnosti údržby a úklidu veřejných prostranství,
  • Počet externích subjektů podílejících se na zajištění údržby a úklidu veřejných prostranství.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
  • Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků (DQ312A),
  • Dokumentace investic a údržby (DQ313A),
  • Požadavky na investice a údržbu (DQ314A).
4. Adekvátní dimenze