Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet spravovaných bytů
Počet spravovaných bytů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7502XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počet spravovaných bytů ve správě a v působnosti OVM.
2. Související metriky
 • Celková plocha spravovaných bytů v metrech čtverečních,
 • Průměrná plocha spravovaných bytů,
 • Počet žádostí o byty,
 • Počet odmítnutých žádostí o byty,
 • Poměr přidělených bytů k počtu žádostí.
 • Objem investic do bytového fondu,
 • Objem oprav bytového fondu.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence bytového fondu,
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, RÚIAN (AB03AXGO ),
 • Katastr nemovitostí České republiky (AB08AXGO ),
 • Evidence občanů,
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Evidence investic (DQ302A),
 • Pasporty majetku (DQ311A),
 • Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků (DQ312A),
 • Změny, převody, přírůstky a vyřazení majetku (DQ315A),
 • Odpisy majetku (DQ316A),
 • Výkazy majetku (DQ317A),
 • Plány investic (DQ321A).
4. Adekvátní dimenze