Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se územní rozvoj v působnosti OVM
Řeší se územní rozvoj v působnosti OVM
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ741XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky a problémy:
 1. Jak zajistit kvalitní evidenci staveb, stavebních povolení, kapacit a prostředků občanské vybavenosti, dopravních prostředků a komunikací, opatření ke zkvalitnění životního prostředí?
 2. Jak se realizuje územní plánování ?
 3. Jak se evidují a vyhodnocují žádosti o stavební povolení , jak se dá zefektivnit jejich vyřizování?
 4. Jak se plánují, monitorují a vyhodnocují různé druhy staveb realizované OVM?
 5. Podle jakých kritérií se vyhodnocují náměty na rozšiřování občanské vybavenosti?
 6. Jak se analyzují a řeší problémy a nedostatky dopravních kapacit, celkové dopravní obslužnosti?
 7. Jak se řeší rozvoj dopravních komunikací a dopravní infrastruktury?
 8. Jaké aktivity se plánují, monitorují a vyhodnocují v souvislosti se zajištěním veřejného pořádku ?
 9. Které reporty a s jakým obsahem je třeba v souvislosti s řízením územního rozvoje připravovat pro jednotlivé úrovně a pozice řízení OVM?
 10. Které metriky budou pro analýzy územního rozvoje významné?
 11. Podle kterých metrik a odpovídajících dimenzí se mají realizovat analýzy staveb, stavebních povolení dopravní obslužnosti, dopravních komunikací, občanské vybavenosti?
 12. Jak plánovat aktivity OVM v oblasti územního rozvoje, podle jakých priorit, které ukazatele budou v plánech podstatné?
 13. Jaké vazby je třeba nastavit a sledovat v řízení územního rozvoje k podpoře podnikání v OVM?
 14. Jaký vliv má kvalita řízení územního rozvoje na výkonnost OVM ?
2. Řešení v úlohách MBI
 • Evidence a správa objektů územního rozvoje (UQ741AXGO ),
 • Řízení územního rozvoje (UQ742AXGO ),
 • Řízení staveb, výstavby a vodního hospodářství (UQ742BXGO ),
 • Rozšiřování občanské vybavenosti, parků, hřišť (UQ742CXGO ),
 • Zajištění veřejného pořádku (UQ742DXGO ),
 • Řízení a optimalizace MHD (UQ742EXGO ),
 • Řízení rozvoje komunikací (UQ742FXGO ),
 • Řízení kvality životního prostředí (UQ742GXGO ),
 • Reporting řízení územního rozvoje (UQ743AXGO ),
 • Analýzy územního rozvoje (UQ744AXGO ),
 • Plánování územního rozvoje (UQ745AXGO ).