Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Rozšiřování občanské vybavenosti, parků, hřišť
Rozšiřování občanské vybavenosti, parků, hřišť
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ742CXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Rozšiřování občanské vybavenosti (parku, hřiště)“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze projektových záměrů a akcí občanské vybavenosti,
  • Zajistit efektivní a kvalitní řízení rozvoje občanské vybavenosti a její údržby.
2. Klíčové aktivity
  • Přijímání podnětů, projektových záměrů a akcí vzhledem k rozvoji a rozšiřování občanské vybavenosti,
  • Přijetí a posouzení podnětu k rozšiřování občanské vybavenosti na příslušném místě OVM, zaslání informace o vyhodnocení podnětu předkladateli se zdůvodněním.
  • Příprava, vyhodnocení a rozhodnutí u projektového záměru rozšiřování občanské vybavenosti,
  • Řízení realizace a údržby objektů občanské vybavenosti, včetně plné dokumentace a protokolů o jejich přejímce.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Kvalitní dokumentace podnětů pro rozšiřování občanské vybavenosti, kvalitní dokumentace protokolování,
  • Kvalitní plánovací a projektová dokumentace k akcím rozšiřování občanské vybavenosti,
  • Zajištění dostatečných zdrojů a kapacit pro realizaci rozvoje občanské vybavenosti