Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Rozšiřování občanské vybavenosti, parků, hřišť
Rozšiřování občanské vybavenosti, parků, hřišť
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ742CXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Rozšiřování občanské vybavenosti (parku, hřiště)“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze projektových záměrů a akcí občanské vybavenosti,
  • Zajistit efektivní a kvalitní řízení rozvoje občanské vybavenosti a její údržby.
2. Klíčové aktivity
  • Přijímání podnětů, projektových záměrů a akcí občanské vybavenosti,
  • Přijetí a posouzení podnětu k rozšiřování občanské vybavenosti,
  • Příprava, vyhodnocení a rozhodnutí u projektového záměru rozšiřování občanské vybavenosti,
  • Řízení realizace a údržby objektů občanské vybavenosti.
3. Poznámky, reference
  • Zimmermannová, M. - Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR - (VŠE, Praha 2018).