Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zajištění veřejného pořádku
Zajištění veřejného pořádku
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ742DXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Zajištění veřejného pořádku“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze odpadového hospodářství,
  • Zajistit požadovanou kvalitu čistoty a zeleně veřejných prostor.
2. Klíčové aktivity
  • Řízení úklidu veřejného prostranství, zajištění pracovních kapacit pro úklid, zajištění materiálních zdrojů,
  • Řízení nákladů na zabezpečení veřejného pořádku,
  • Řízení údržby a rozvoje zeleně v působnosti OVM, dokumentace prostor z pohledu potřeby údržby a rozvoje zeleně (parky, zahrádky apod.),
  • Zajištění ochrany zvířat proti týrání, určení problémů a jejich dokumentace, postihování viníků.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Dostatečné personální, materiální a finanční zdroje pro zajištění veřejného pořádku,
  • Systematické plánování aktivit veřejného pořádku a kontroly jejich průběhu a kvality.
  • Průběžné informování občanů o zajišťování pořádku a případná pravidla pro jeho dodržování