Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zajištění veřejného pořádku
Zajištění veřejného pořádku
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ742DXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Zajištění veřejného pořádku“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze odpadového hospodářství,
 • Zajistit požadovanou kvalitu čistoty a zeleně veřejných prostor.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Požadavky na zajištění veřejného pořádku,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Dokumentace aktivit v oblasti zajištění veřejného pořádku
3. Klíčové aktivity
 • Řízení úklidu veřejného prostranství,
 • Řízení údržby a rozvoje zeleně v působnosti OVM,
 • Zajištění ochrany zvířat proti týrání.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Objem času na činnosti údržby a úklidu veřejných prostranství (IQ7505XGO),
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
 • Výdaje běžné – neinvestiční (IQ7206XGO),
 • Objem nákladů OVM (IQ7210XGO).