Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting řízení územního rozvoje
Reporting řízení územního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ743AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Reporting řízení územního rozvoje“ – cíl, účel
 • Zajistit kvalitní přehledy z oblastí a úloh řízení územního rozvoje v působnosti OVM.
2. Vstupy:
 • Evidence územních plánů,
 • Evidence staveb,
 • Evidence a správa objektů vodního hospodářství,
 • Evidence objektů občanské vybavenosti,
 • Evidence a správa odpadového hospodářství,
 • Evidence dopravců,
 • Evidence dopravních komunikací.
3. Výstupy:
 • Přehledy a výkazy územních plánů a rozvoje,
 • Přehledy a výkazy stavebních povolení,
 • Přehledy a výkazy staveb,
 • Přehledy a výkazy objektů a aktivit v oblasti vodního hospodářství,
 • Přehledy a výkazy občanské vybavenosti,
 • Přehledy a výkazy prostředků a aktivit odpadového hospodářství,
 • Přehledy a výkazy dopravců a zajištění dopravních služeb a spojů a nezajištěných potřeb v dopravě,
 • Přehledy a výkazy dopravních komunikací jejich stavu a potřeb údržby.
4. Klíčové metriky vytvářené a využívané v úloze
 • Počet stavebních povolení (IQ7501XGO),
 • Počet spravovaných bytů (IQ7502XGO),
 • Počet a objem realizovaných staveb (IQ7503XGO),
 • Počet objektů občanské vybavenosti (IQ7504XGO),
 • Objem času na činnosti údržby a úklidu veřejných prostranství (IQ7505XGO),
 • Kapacita prostředků osobní dopravy (IQ7506XGO),
 • Délka spravovaných dopravních komunikací (IQ7507XGO),
 • Výdaje kapitálové – investiční (IQ7207XGO),
 • Výdaje běžné – neinvestiční (IQ7206XGO),
 • Objem nákladů OVM (IQ7210XGO).
5. Aplikace, nástroje
 • Business Intelligence (FSG400 ),
 • Self Service BI (F455 ),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Specializované aplikace.