Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting řízení územního rozvoje
Reporting řízení územního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ743AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Reporting řízení územního rozvoje“ – cíl, účel
 • Zajistit kvalitní přehledy z oblastí a úloh řízení územního rozvoje v působnosti OVM.
2. Výstupy, reporty:
 • Přehledy a výkazy územních plánů a rozvoje,
 • Přehledy a výkazy stavebních povolení,
 • Přehledy a výkazy staveb,
 • Přehledy a výkazy objektů a aktivit v oblasti vodního hospodářství,
 • Přehledy a výkazy občanské vybavenosti,
 • Přehledy a výkazy prostředků a aktivit odpadového hospodářství,
 • Přehledy a výkazy dopravců a zajištění dopravních služeb a spojů a nezajištěných potřeb v dopravě,
 • Přehledy a výkazy dopravních komunikací jejich stavu a potřeb údržby.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Respektování legislativy a požadavků jednotlivých subjektů v působnosti OVM,
 • Kvalitní strukturalizace a vizualizace dat v rámci reportů,
 • Optimalizace množství zpracovávaných reportů na skutečně využívané a zajištění efektivní distribuce reportů, případně alertů.