Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting řízení územního rozvoje
Reporting řízení územního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ743AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Reporting řízení územního rozvoje“ – cíl, účel
  • Zajistit kvalitní přehledy z oblastí a úloh řízení územního rozvoje v působnosti OVM.
2. Klíčové aktivity
  • Přehledy a výkazy územních plánů a územního rozvoje,
  • Přehledy a výkazy stavebních povolení,
  • Přehledy a výkazy připravovaných i realizovaných staveb,
  • Přehledy a výkazy objektů a aktivit v oblasti vodního hospodářství,
  • Přehledy a výkazy občanské vybavenosti a akcí spojených s jejich rozšiřováním,
  • Přehledy a výkazy prostředků a aktivit odpadového hospodářství,
  • Přehledy a výkazy dopravců a zajištění dopravních služeb a spojů a nezajištěných potřeb v dopravě,
  • Přehledy a výkazy dopravních komunikací jejich stavu a potřeb údržby.