Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení a optimalizace MHD
Řízení a optimalizace MHD
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ742EXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení a optimalizace MHD“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze dopravců, dopravních služeb a spojů,
  • Provádět efektivně změny v zajištění dopravy v působnosti OVM.
2. Klíčové aktivity
  • Průběžné vyhodnocování kvality MHD, identifikace hlavních problémů,
  • Vyhodnocení kvality a spolehlivosti dopravců, hodnocení nákladové náročnosti,
  • V případě podstatných problémů, řízení změny dopravce, vyhledání a výběr nového dopravce,
  • Změny a optimalizace celého systému MHD v rámci působnosti OVM,
  • Příprava návrhu na vznik nového dopravního spoje, jeho posouzení a případná realizace.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Průběžné monitorování a hodnocení kvality poskytovaných služeb v rámci MHD,
  • Uplatnění adekvátních metod pro řešení optimalizačních úloh MHD,
  • Nastavení a kvalitní řízení vztahů s jednotlivými dopravci