Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení a optimalizace MHD
Řízení a optimalizace MHD
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ742EXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení a optimalizace MHD“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze dopravců, dopravních služeb a spojů,
 • Provádět efektivně změny v zajištění dopravy v působnosti OVM.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence dopravců,
  • Evidence dopravních služeb,
  • Evidence spojů,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Evidence dopravců – aktualizovaná,
  • Evidence dopravních služeb – aktualizovaná,
  • Evidence spojů – aktualizovaná.
3. Klíčové aktivity
 • Řízení změny dopravce,
 • Příprava návrhu na vznik nového dopravního spoje, jeho posouzení a případná realizace.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
 • Kapacita prostředků osobní dopravy (IQ7506XGO),
 • Výdaje kapitálové – investiční (IQ7207XGO),
 • Výdaje běžné – neinvestiční (IQ7206XGO),
 • Objem nákladů OVM (IQ7210XGO).