Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování územního rozvoje
Plánování územního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ745AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Plánování územního rozvoje“ – cíl, účel
 • Zpracovat plány územního rozvoje a zajištění dopravní obslužnosti podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Připravit plány úklidu, údržby a odpadového hospodářství.
 • Úloha má řešit otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh ve scénáři (SQ005 ).
2. Plánování ekonomických ukazatelů územního rozvoje
 • Ukazatelé pro plánování územního rozvoje:
  • Počet a objem realizovaných staveb (IQ7503XGO),
  • Počet objektů občanské vybavenosti (IQ7504XGO),
  • Počet spravovaných bytů (IQ7502XGO),
  • Objem času na činnosti údržby a úklidu veřejných prostranství (IQ7505XGO),
  • Kapacita prostředků osobní dopravy (IQ7506XGO),
  • Délka spravovaných dopravních komunikací (IQ7507XGO),
 • Dimenze pro plánování územního rozvoje:
  • Majetek, Dodavatelé, Investice,
  • Kategorie bytů, Občané, Regiony,
  • Poskytovatelé přepravních a dopravních služeb, Dopravní prostředky,
  • Kategorie dopravních komunikací,
3. Zdroje dat
 • Evidence územních plánů,
 • Evidence staveb,
 • Evidence a správa objektů vodního hospodářství,
 • Evidence objektů občanské vybavenosti,
 • Evidence a správa odpadového hospodářství,
 • Evidence dopravců,
 • Evidence dopravních komunikací.
4. Klíčové aktivity
 • Plánování občanské vybavenosti,
 • Plánování úklidů veřejných prostranství, údržby a odpadového hospodářství,
 • Kapacitní plánování dopravy,
 • Plánování dopravních komunikací,
 • Plánování výstavby a zajištění bytů pro občany v působnosti OVM.