Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení rozvoje komunikací
Řízení rozvoje komunikací
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ742FXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Optimalizace dopravních komunikací“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze dopravních komunikací,
 • Zajistit rozvoj kvalitní dopravní sítě a její údržby.
2. Klíčové aktivity
 • Řízení změn dopravních komunikací, omezení negativních vlivů dopravních značení,
 • Řízení oprav a údržby dopravních komunikací,
 • Příprava návrhu na vznik nové dopravní komunikace, jeho posouzení a případná realizace,
 • Silniční správa (silniční správní úřad),
 • Řízení rozvoje pozemních komunikací a staveb,
 • Řízení rozvoje komunikací v majetku OVM.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Kvalitní plánovací a projektová dokumentace pro řízení rozvoje dopravní infrastruktury.
 • Kvalifikovaný a efektivní výběr dodavatelů pro připravované stavby a stavební akce,
 • Kvalitní projektový management pro akce rozvoje dopravní infrastruktury