Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení kvality životního prostředí
Řízení kvality životního prostředí
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ742GXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení kvality životního prostředí“ – cíl, účel
  • Zajistit kvalitní řízení všech prvků životního prostředí,
  • Podporovat rozvoj zeleně a racionální řešení půdního fondu,
  • Řešit řízení ochrany životního prostředí, ochrany zvířat,
  • Zajistit systematické řízení odpadového hospodářství.
2. Klíčové aktivity
  • Řízení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší,
  • Řízení ochrany přírody, krajiny a zvířat - kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana přírody, evidence zemědělských podnikatelů,
  • Zemědělský půdní fond,
  • Správa veřejné zeleně - veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky, grantové programy EVVO, rybářské lístky, dětská hřiště, předzahrádky.