Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení kvality životního prostředí
Řízení kvality životního prostředí
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ742GXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení kvality životního prostředí“ – cíl, účel
 • Zajistit kvalitní řízení všech prvků životního prostředí,
 • Podporovat rozvoj zeleně a racionální řešení půdního fondu,
 • Řešit řízení ochrany životního prostředí, ochrany zvířat,
 • Zajistit systematické řízení odpadového hospodářství.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence a správa odpadového hospodářství,
  • Zemědělský půdní fond,
  • Evidence zemědělských podnikatelů,
  • Evidence veřejné zeleně,
 • Hlavními výstup y jsou:
  • Evidence a správa odpadového hospodářství – aktualizovaná,
  • Zemědělský půdní fond, aktualizovaný,
  • Evidence zemědělských podnikatelů, aktualizovaná,
  • Evidence veřejné zeleně, aktualizovaná.
3. Klíčové aktivity
 • Řízení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší,
 • Řízení ochrany přírody, krajiny a zvířat - kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana přírody, evidence zemědělských podnikatelů,
 • Zemědělský půdní fond,
 • Správa veřejné zeleně - veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky, grantové programy EVVO, rybářské lístky, dětská hřiště, předzahrádky.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
 • Výdaje kapitálové – investiční (IQ7207XGO),
 • Výdaje běžné – neinvestiční (IQ7206XGO),
 • Objem nákladů OVM (IQ7210XGO).