Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa objektů územního rozvoje
Evidence a správa objektů územního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ741AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a správa objektů územního rozvoje“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze objektů spojených s územním rozvojem a jejich podstatné charakteristiky.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Podklady pro jednotlivé evidence a jejich změny,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Evidence územních plánů,
  • Evidence staveb – různých druhů a významu,
  • Evidence objektů vodního hospodářství,
  • Evidence objektů občanské vybavenosti,
  • Evidence odpadového hospodářství,
  • Evidence dopravců a dopravních služeb a spojů,
  • Evidence a dokumentace dopravních komunikací.
3. Klíčové aktivity
 • Evidence a správa územních plánů,
 • Evidence a správa staveb – různých druhů a významu,
 • Evidence a správa objektů vodního hospodářství,
 • Evidence a správa objektů občanské vybavenosti,
 • Evidence a správa odpadového hospodářství,
 • Evidence dopravců a dopravních služeb a spojů,
 • Evidence a dokumentace dopravních komunikací.
4. Klíčové metriky vytvářené a využívané v úloze
 • Počet stavebních povolení (IQ7501XGO),
 • Počet spravovaných bytů (IQ7502XGO),
 • Počet a objem realizovaných staveb (IQ7503XGO),
 • Počet objektů občanské vybavenosti (IQ7504XGO),
 • Objem času na činnosti údržby a úklidu veřejných prostranství (IQ7505XGO),
 • Kapacita prostředků osobní dopravy (IQ7506XGO),
 • Délka spravovaných dopravních komunikací (IQ7507XGO),
 • Výdaje kapitálové – investiční (IQ7207XGO),
 • Výdaje běžné – neinvestiční (IQ7206XGO),
 • Objem nákladů OVM (IQ7210XGO).
5. Poznámky, reference
 • Zimmermannová, M. - Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR - (VŠE, Praha 2018)