Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa objektů územního rozvoje
Evidence a správa objektů územního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ741AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a správa objektů územního rozvoje“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze objektů spojených s územním rozvojem a jejich podstatné charakteristiky.SEC1#Klíčové aktivity
  • Evidence a správa územních plánů,
  • Evidence a správa staveb – různých druhů a významu,
  • Evidence a správa objektů vodního hospodářství,
  • Evidence a správa objektů občanské vybavenosti,
  • Evidence a správa odpadového hospodářství,
  • Evidence dopravců a dopravních služeb a spojů,
  • Evidence a dokumentace dopravních komunikací.
2. Poznámky, reference
  • Zimmermannová, M. - Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR - (VŠE, Praha 2018)