Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa objektů územního rozvoje
Evidence a správa objektů územního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ741AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a správa objektů územního rozvoje“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze objektů spojených s územním rozvojem a jejich podstatné charakteristiky.
2. Klíčové aktivity
 • Evidence a správa územních plánů,
 • Evidence a správa staveb – různých druhů a významu,
 • Evidence a správa objektů vodního hospodářství,
 • Evidence a správa objektů občanské vybavenosti,
 • Evidence a správa odpadového hospodářství,
 • Evidence dopravců a dopravních služeb a spojů,
 • Evidence a dokumentace dopravních komunikací.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Zajištění všech vstupních dat k aktivitám v oblasti sociálního rozvoje a dosažení vysoké úrovně kvality dat,
 • Kvalitní evidence všech datových zdrojů pro sociální rozvoj a nastavené zodpovědnosti za tyto zdroje a jejich kontroly,
 • Respektování aktuální legislativy pro náležitosti při pořizování dat k sociálním dávkám, přestupkům atd., viz výše.