Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení staveb, výstavby a vodního hospodářství
Řízení staveb, výstavby a vodního hospodářství
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ742BXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení staveb“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze staveb a stavebních povolení,
  • Zajistit efektivní průběh stavebního povolení,
  • Realizovat kvalitní monitoring staveb.
2. Klíčové aktivity
  • Stavební a vodoprávní řízení,
  • Územní řízení,
  • Řízení vodního hospodářství,
  • Vyřízení žádosti o stavební povolení,
  • Zajištění stavebního dozoru a speciálních staveb,
  • Řízení dopravních a inženýrských staveb.
3. Poznámky, reference
  • Zimmermannová, M. - Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR - (VŠE, Praha 2018).