Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení staveb, výstavby a vodního hospodářství
Řízení staveb, výstavby a vodního hospodářství
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ742BXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení staveb“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze staveb a stavebních povolení,
 • Zajistit efektivní průběh stavebního povolení,
 • Realizovat kvalitní monitoring staveb.
2. Klíčové aktivity
 • Stavební a vodoprávní řízení, zajištění veškeré dokumentace, příprava podkladů pro rozhodnutí,
 • Územní řízení řešení s efektivním využitím pozemkového servisu, efektivní příprava podkladů pro rozhodnutí,
 • Řízení vodního hospodářství,
 • Vyřízení žádosti o stavební povolení,
 • Zajištění stavebního dozoru a speciálních staveb,
 • Řízení dopravních a inženýrských staveb, jejich plánování monitorování, řešení problémů nedostatků v dokumentaci, v dostupných kapacitách apod.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Kvalitní plánovací a projektová dokumentace pro územní řízení, řízení stavební a vodoprávní atd.
 • Kvalifikovaný a efektivní výběr dodavatelů pro připravované stavby a stavební akce,
 • Kvalitní projektový management pro jednotlivé stavby