Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení územního rozvoje
Řízení územního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ742AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení změn územního plánu“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze změn územního plánu a územních rozhodnutí,
  • Zajistit efektivní průběh řízení o změně územního plánu.
2. Klíčové aktivity
  • Řízení interního pozemkového servisu, správa hlavních datových zdrojů, poskytování informací občanům a podnikatelským subjektům,
  • Změny územního plánu na základě žádostí, jejich posouzení a na základě rozhodnutí realizace změn v územních plánech,
  • Rozhodnutí o změně územního plánu,
  • Řízení rozvoje a regenerace územních objektů - vytvoření celkové koncepce rozvoje a regenerace, definování a plánování operativních opatření, vyhodnocení jejich realizovatelnosti a případné provedení.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Kvalitní dokumentace pro oblast územního rozvoje, zajištění průběžné aktualizace a integrace s ostatními datovými zdroji, zejména řízení majetku a investic,
  • Důsledné protokolování všech změn v dokumentaci, zejména změn územních plánů,
  • Kvalifikované a rychlé posuzování žádostí o změny územních plánů.