Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení územního rozvoje
Řízení územního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ742AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení změn územního plánu“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze změn územního plánu a územních rozhodnutí,
 • Zajistit efektivní průběh řízení o změně územního plánu.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence a správa územních plánů,
  • Evidence a správa staveb – různých druhů a významu,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Evidence změn územních plánů,
  • Evidence rozhodnutí o změně územního plánu,
  • Evidence aktivit rozvoje a regenerace územních objektů.
3. Klíčové aktivity
 • Řízení interního pozemkového servisu,
 • Změny územního plánu,
 • Rozhodnutí o změně územního plánu,
 • Řízení rozvoje a regenerace územních objektů.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet stavebních povolení (IQ7501XGO),
 • Počet a objem realizovaných staveb (IQ7503XGO),
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
 • Výdaje kapitálové – investiční (IQ7207XGO),
 • Výdaje běžné – neinvestiční (IQ7206XGO),
 • Objem nákladů OVM (IQ7210XGO).
5. Poznámky, reference
 • Zimmermannová, M. - Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR - (VŠE, Praha 2018).