Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší 
Vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší 
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ537XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší - funkční náplň role

Vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší zajišťuje v kooperaci s útvarem životního prostředí efektivní řešení odpodového hospodářství. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. řešení organizačních problémů odpodového hospodářství,
  2. řešení odpovídajícího zajištění recyklace odpodů,
  3. využití nových technologií pro práci s odpopady (chytré popelnice apod.),
  4. řešení problémů kvality ovzduší.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metody a technologie v oblasti odpodového hospodářství.