Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí oddělení rozvoje dopravy 
Vedoucí oddělení rozvoje dopravy 
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ535XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí oddělení rozvoje dopravy - funkční náplň role

Vedoucí oddělení rozvoje dopravy řeší problematiku rozvoje dopravních komunikací a dopravní obslužnosti. Vykonává např. tyto činnosti:

 1. řešení změn dopravních komunikací, omezení negativních vlivů dopravních značení,
 2. řešení oprav a údržby dopravních komunikací,
 3. příprava návrhu na vznik nové dopravní komunikace, jeho posouzení a případná realizace,
 4. řešení silniční správy (silniční správní úřad),
 5. řešení rozvoje pozemních komunikací a staveb,
 6. řešení rozvoje komunikací v majetku OVM,
 7. řešení změn dopravců,
 8. řešení návrhů na vznik nového dopravního spoje, jeho posouzení a případná realizace.
2. Požadované znalosti role
 1. znalosti aktuální legislativy,
 2. metody managementu ve veřejné správě,
 3. metody v oblasti rozvoje dopravy.