Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí oddělení územního rozvoje
Vedoucí oddělení územního rozvoje
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ520XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí oddělení územního rozvoje - funkční náplň role

Vedoucí oddělení územního rozvoje zajišťuje pozemkový servis a řeší územní rozvoj v působnosti OVM. Vykonává např. tyto činnosti:

 1. řešení administrativních činností spojených s územním rozvojem,
 2. řešení rozšiřování občanské vybavenosti, parků, hřišť
 3. řešení vodoprávního řízení,
 4. řešení problémů vodního hospodářství,
 5. zajištění veřejného pořádku ,
 6. řešení problémů rozvoje komunikací ,
 7. řešení problémů kvality životního prostředí,
 8. spolupráce na analýzách a plánování územního rozvoje.
2. Požadované znalosti role
 1. znalosti aktuální legislativy,
 2. metody managementu ve veřejné správě,
 3. metody stavebního řízení.