Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí oddělení občanské vybavenosti 
Vedoucí oddělení občanské vybavenosti 
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ534XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí oddělení občanské vybavenosti - funkční náplň role

Vedoucí oddělení občanské vybavenosti zajišťuje přípravu projektů a řešení problémů občanské vybavenosti. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. přijímání podnětů, projektových záměrů a akcí občanské vybavenosti,
  2. přijetí a posouzení podnětu k rozšiřování občanské vybavenosti,
  3. příprava, vyhodnocení a rozhodnutí u projektového záměru rozšiřování občanské vybavenosti,
  4. realizace a údržby objektů občanské vybavenosti
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metody stavebního řízení.