Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí odboru životního prostředí
Vedoucí odboru životního prostředí
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ536XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí oddělení životního prostředí - funkční náplň role

Vedoucí oddělení životního prostředí řeší úlohy a problémy spojených se zajištěním odpovídající úrovně životního prostředí. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. řešení úloh ochrany ovzduší,
  2. řešení ochrany přírody, krajiny a zvířat - kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana přírody,
  3. evidence zemědělských podnikatelů,
  4. evidence a správa zemědělského půdního fondu,
  5. řešení veřejné zeleně - veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky apod.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metody v oblasti životního prostředí.