Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení nákupu zboží, materiálu služeb pro OVM
Řízení nákupu zboží, materiálu služeb pro OVM
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ770XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření úloh řízení nákupu
 • Dosahovat ekonomické výhodnosti realizovaných nákupů, při požadované kvalitě, objemu a sortimentu nakupovaných zboží, materiálů a služeb,
 • Zajistit efektivní, rychlé provádění nákupních operací s vysokou flexibilitou vzhledem k požadavkům OVM.
3. Přehled úloh řízení nákupu:
 • Evidence nákupů v rámci OVM (UQ771AXGO ) – ( Evidence ),
 • Realizace nákupních operací v OVM (UQ772AXGO ) – ( Řízení ),
 • Reporting nákupu (UQ773AXGO ) – ( Report ),
 • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb OVM (UQ774AXGO ) – ( Analýzy ),
 • Plánování nákupních operací vzhledem k potřebám OVM (UQ775AXGO ) – ( Plány ).
4. Scénáře řízení nákupu:
 • Řeší se řízení nákupu v OVM“ (SQ771XGO )
 • Všechny scénáře podle oblastí řízení OVM: „Scénáře k řízení samosprávy, OVM“ (SGQ700),
 • Scénáře k jednotlivým typům úloh (evidenční, transakční,…): „Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v řízení nákupu
 • Role řízení samosprávy : „Pracovníci v samosprávě“ (RGQ50XGO ).
 • Vybrané role pro řízení nákupu:
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh řízení nákupu
 • Přehled dokumentů pro jednotlivé oblasti řízení je na stránce „Dokumenty jednotlivých oblastí řízení OVM“ (DSGQ71XGO ).
 • Vybrané dokumenty pro danou oblast řízení:
7. Metriky úloh řízení nákupu
 • Vybrané metriky pro řízení nákupu OVM:
  • Počet objednávek (IQ7351XGO), Objem nákupů za stanovený čas (IQ7352XGO),
  • Počet reklamací a objem reklamovaného zboží a materiálů (IQ7353XGO), Náklady na zajištění nákupu materiálů, zboží a služeb (IQ7354XGO).
8. Faktory řízení nákupu
 • Podstatné faktory pro řízení OVM jsou na stránkách „Úroveň managementu“ (FSG050 ), „Poskytování IT služeb, provozní a rozvojové modely“ (FG100 ) a „Podniková analytika, Business Analytics, BA“ (FG400 ),
 • Vybrané faktory řízení nákupu OVM:
  • Stav hospodářského prostředí (F030 ), Stav legislativy (F034),
  • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
  • ERP (F300 ), ECM: Správa podnikového obsahu, Enterprise Content Management (F500 ),
  • Business intelligence, BI (F400 ), Reporting (F410 ),
  • Plánovací aplikace a nástroje (F453 ), Řízení výkonnosti eGovernmentu (F433 ),
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.