Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení nákupu zboží, materiálu služeb pro OVM
Řízení nákupu zboží, materiálu služeb pro OVM
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ770XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Řízení nákupu zboží, materiálu služeb pro OVM“ – přehled úloh
 • Skupina úloh pro řízení nákupu v rámci OVM zahrnuje tyto úlohy:
  • Evidence nákupů v rámci OVM (UQ771AXGO ),
  • Realizace nákupních operací v OVM (UQ772AXGO ),
  • Reporting nákupu (UQ773AXGO ),
  • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb OVM (UQ774AXGO ),
  • Plánování nákupních operací vzhledem k potřebám OVM (UQ775AXGO ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem úloh řízení nákupu v působnosti OVM je:
  • dosahovat požadované ekonomické výhodnosti realizovaných nákupů, při požadované kvalitě, objemu a sortimentu nakupovaných zboží, materiálů a služeb s ohledem na aktuální i očekávané potřeby OVM,
  • zajistit efektivní, rychlé provádění nákupních operací s vysokou flexibilitou vzhledem k požadavkům OVM a možnostem dodavatelů,
  • poskytovat vedoucím pracovníkům OVM a nákupu kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o celkové orientaci nákupů v rámci OVM i o realizaci jednotlivých nákupních operací.
3. Scénář skupiny úloh:
 • Řeší se řízení nákupu v OVM (SQ771XGO ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.