Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb OVM
Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ774AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb OVM“ – cíl, účel
  • Účelem analytické úlohy je především dosažení očekávaných efektů, tj. pozitivních změn v metrikách řízení nákupu, např. v nákladech na zajištění nákupu, v optimálním počtu dodavatelů apod. .
2. Klíčové aktivity
  • Analýzy ekonomických ukazatelů nákupu dle vybraných dimenzí,
  • Analýzy ukazatelů nákupu procesního charakteru - počet zpracovávaných dokumentů– poptávek, nabídek, smluv atd., počet obchodních transakcí – nákupního charakteru, ..
  • Analýzy ukazatelů nákupu organizačního charakteru - počet dodavatelů, nekvalita zboží …
  • Časové analýzy nákupu - vývoj nákupů v čase, postupný nárůst hodnot nákupu od aktuálního data – např. k začátku meziroční porovnání nákupů, vývojové trendy, srovnávací analýzy nákupních aktivit:
  • Porovnání plánovaného objemu nákupu se skutečností, případně porovnání jednotlivých variant plánů,
  • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí, určení vybraného počtu nejlepších / nejhorších prvků - např. TOP 10 dodavatelů.