Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb OVM
Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ774AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-15
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb pro OVM“ – cíl, účel
 • Účelem analytické úlohy je především dosažení efektů, např. v nákladech na zajištění nákupu, v objektivitě posuzování nákupů, v adekvátním počtu dodavatelů apod.,
 • Úloha řešit otázky spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ).
2. Funkcionalita analýz nákupů materiálů, zboží a služeb.
2.1. Analýzy ukazatelů nákupů materiálů, zboží a služeb:
 • Ukazatelé pro analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb:
  • Objem nákupů za stanovený čas (IQ7352XGO),
  • Náklady na zajištění nákupu materiálů, zboží a služeb (IQ7354XGO),
  • Počet objednávek (IQ7351XGO),
 • Dimenze pro analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb:
2.2. Analýzy ukazatelů nákupu procesního charakteru:
 • Ukazatelé pro analýzy ukazatelů nákupu procesního charakteru:
  • Počet zpracovávaných dokumentů (IQ7005 ) – poptávek, nabídek, smluv atd.,
  • Počet reklamací a objem reklamovaného zboží a materiálů (IQ7353XGO),
  • Dodací lhůta (IQ3004 ), Počet dodavatelů (IQ3006 ),
 • Dimenze pro analýzy ukazatelů nákupu procesního charakteru:
2.3. Časové analýzy nákupů OVM („Time Intelligence“)
 • Vývoj nákupů v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele nákupu, včetně jejich dimenzí,
 • Meziroční porovnání nákupů .
2.4. Srovnávací analýzy nákupů:
 • Porovnání plánovaného objemu nákupu se skutečností,
 • Určení vybraného počtu nejlepších / nejhorších prvků - např. TOP 10 dodavatelů.
3. Zdroje dat:
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
 • Dodací a platební podmínky (DQ106A).
4. Podmínky úspěšnosti analýz nákupů:
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality nákupních analýz v místě a čase, tj. u dodavatelů apod.,
 • Možnosti automatického zasílání varovných nebo jen informativních zpráv pracovníkům nákupu na základě výsledků uskutečněných nákupních analýz a jejich vyhodnocení oproti definovaným pravidlům, limitům apod.,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz nákupů s vazbou na analýzy OVM, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám pracovníků OVM a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená,
 • Realizace nákupních a materiálových analýz na základě heterogenních a externích datových zdrojů, např. informací z databází internetu, sociálních sítí apod.,
 • Využití strukturovaných i nestrukturovaných dat, např. pro analýzy dodavatelů, trhu, vývoje nabídky apod.