Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na zajištění nákupu materiálů, zboží a služeb
Náklady na zajištění nákupu materiálů, zboží a služeb
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7354XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Náklady na zajištění nákupu zboží služeb a materiálů – je objem nákladů na nákup dle nákladových položek, zodpovědností a činností.
2. Související metriky
 • Podíl nákladů na zajištění nákupu na celkových nákladech OVM,
 • Pořizovací cena zboží, celkové náklady spojené s pořízením zboží = cena zboží + přepravné, clo, provize, pojistné,
 • Pořizovací náklady dodávky, celkové náklady spojené s pořízením zboží v rámci jedné dodávky = (cena zboží + přepravné, clo, provize, pojistné ),
 • Množství zboží v dodávce,
 • Průměrné pořizovací náklady zboží, vykazuje se dle váženého průměru průměrné náklady spojené s pořízením zboží = Suma (Pořizovací cena zboží jednotky zboží * Množství)/ Součet množství zboží.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Výkazy nákupu (DQ166A),
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
 • Evidence závazků (DQ056A),
 • Evidence materiálů (DQ156A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Nákupní faktura (DQ151C ).
4. Adekvátní dimenze