Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Stav reklamace
Stav reklamace
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ310
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Stav reklamace - obsahové vymezení
  • Dimenze vyjadřuje stav a výsledek řešení jednotlivých reklamací.
2. Prvky dimenze
  • Dimenze obvykle nemá strukturu a zahrnuje obvykle tyto stavy:
    • přijaté,
    • odmítnuté,
    • realizované.
3. Datové zdroje dimenze
  • Evidence reklamací na dodavatele (DQ157A),
  • Evidence reklamací zákazníků (DQ108A).