Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Dodací lhůta
Dodací lhůta
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ3004
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-07
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Den, hodina
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Dodací lhůta - vyjadřuje dobu, která uplyne od předání objednávky odběratelem až po okamžik dostupnosti (pohotovosti) zboží u odběratele. Vyjádřené ve stanoveném čase.
2. Výpočetní předpisy
 • Dodací lhůta = doba zpracování objednávky + doba kompletace + doba balení, nakládky a dopravy.
3. Související metriky
 • Dodací spolehlivost (dodržování lhůt), vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou bude dodací lhůta dodržena,
 • Dodací flexibilita , vyjadřuje schopnost expedičního systému pružně reagovat na požadavky a přání zákazníků, a to v odběrním množství, čase předání zakázky, ve způsobu předání, v dodací modalitě (druhu balení, dopravní variantě, možnosti dodávky na výzvu), v poskytování informací zákazníkovi o stavu zakázky, dodacích podmínkách, vyřizování reklamací,
 • Dodací kvalita , vyjadřuje dodací přesnost podle způsobu dodávky, množství i podle stavu dodávky.
4. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ),
 • Evidence materiálů (DQ156A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Nákupní objednávka (DQ151B ),
 • Přehled nákupních objednávek (DQ166B ).
5. Adekvátní dimenze