Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet reklamací a objem reklamovaného zboží a materiálů
Počet reklamací a objem reklamovaného zboží a materiálů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7353XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Kč, naturální jednotky
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Počet reklamací a objem reklamovaného zboží - počet reklamací (přijatých, odmítnutých, realizovaných) dle sortimentních položek, typů reklamací.
2. Související metriky
  • Počet a objem reklamací v řešení,
  • Počet a objem uznaných reklamací,
  • Počet a objem reklamací odmítnutých dodavatelem,
  • Reklamace dodávky - je procentuální podíl počtu reklamovaných dodávek zboží = Počet reklamovaných dodávek/ Celkový počet dodávek zboží)*100.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence nákupu (DQ152A),
  • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ),
  • Evidence materiálů (DQ156A),
  • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
  • Evidence dodavatelů (DQ154A).
4. Adekvátní dimenze