Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování nákupních operací vzhledem k potřebám OVM
Plánování nákupních operací vzhledem k potřebám OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ775AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-16
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Plánování nákupních operací vzhledem k potřebám OVM
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů nákupů realizované podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Úloha má současně řešit otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh ve scénáři (SQ005 ).
2. Plánování ekonomických ukazatelů nákupu
 • Ukazatelé pro plánování nákupů:
  • Objem nákupů za stanovený čas (IQ7352XGO),
  • Náklady na zajištění nákupu materiálů, zboží a služeb (IQ7354XGO),
 • Dimenze pro plánování nákupů:
3. Zdroje dat
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A).
4. Klíčové aktivity
 • Sestavení výhledu a plánu nákupu,
 • Propočet spotřeby materiálu, resp. zboží na dané období,
 • Bilancování potřeby dodávek materiálu s následnými úpravami podle možností dodavatele, představuje pak vstup do poptávek nebo objednávek,
 • Sestavení nákupního rozpočtu,
 • Operativní plánování nákupu.
5. Podmínky úspěšnosti plánování nákupů:
 • Dosažení:
  • výběru kvalitních dodavatelů, kteří jsou schopni poskytnout materiál, zboží a služby dle spotřeby OVM, je stěžejní činností nákupního oddělení, kde spolehlivost a dobré vztahy mohou být v rozhodovacím procesu významnější než lepší cenová nabídka,
  • potřebné dostupnosti kvalitních plánovacích operací nákupu v místě a čase,
  • vysoké komplexnosti a kvality plánování nákupů s provázaností na finanční plány,
  • dostupnosti adekvátních a kvalitních datových zdrojů pro přípravu plánů nákupů, např. výsledků z podnikových analýz podle časové dimenze apod.,
  • kvalitních plánovacích operací, především přípravy nákupů podle požadavků na nákup,
  • zajištění provázanosti plánů mezi různými časovými horizonty, s možností upřesňování plánů v čase,
  • přípravy plánů nákupů ve variantách s jejich adekvátním vyhodnocením a následným stanovením jejich priorit z hlediska cílů, potřeb a možností OVM,
  • adekvátní granularity dat v plánování nákupů.