Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting nákupů
Reporting nákupů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ773AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-15
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Reporting nákupu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je rychlé a flexibilní zpracování nákupních reportů, resp. výkazů o nákupech.
2. Klíčové aktivity
 • Zpracování přehledu nákupních objednávek,
 • Přehled zásob vzhledem ke spotřebě,
 • Přehled nákupních objednávek - dle jednotlivých stavů, dle hodnot,
 • Přehledy nákupu dle dodavatelů,
 • Analýza největších dodavatelů dle nákupu,
 • Přehled reklamací dodaného zboží,
 • Hodnocení dodavatelů.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:
  • vysoké kvality, formální úrovně a vypovídací schopnosti nákupních reportů, snížení časových nároků pracovníků OVM na orientaci v reportech zabudováním různých vizualizačních prvků,
  • konsolidace různých nákupních reportů v rámci řízení nákupu i ve vazbě na ostatní oblasti řízení OVM, sjednocení obsažených informací v nich a minimalizace případných rozporů,
  • zpracování a poskytování reportů pro pracovníky OVM ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy nákupních reportů a časových nároků na získávání potřebných dat z různých zdrojů.