Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Účetní doklad OVM
Účetní doklad OVM
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ712AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-03-24
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Účetní doklad“ - účel dokumentu
 • Základní typy účetních dokladů jsou:
  • daňový doklad Přijatá faktura (popř. příjemka zboží - může být spojeno),
  • daňový doklad Vystavená faktura (popř. výdejka - rovněž může být spojeno),
  • bankovní doklad (příjmy a platby z bankovních účtů),
  • pokladní doklad (příjmy a platby za hotové),
  • všeobecné účetní doklady (různé převody mezi účty),
 • Daňový doklad představuje doklady tohoto druhu (fakturu, dobropis), které souvisí s nákupem a prodejem zboží, služeb a materiálů.
 • Účelem je zajistit standardní vstupy pro účetní evidenci ve vazbě na ekonomické a obchodní aktivity podniku.
2. Obsah dokumentu
 1. Daňový doklad je faktura nebo účtenka, který musí mít náležitosti stanovené § 26-35 Zákona o DPH,
 2. Základní charakteristiky účetního dokladu jsou :
  1. číslo dokladu (obvykle v číselné řadě pro typ dokladu), které přiděluje podnik, měla by to být nepřetržitá řada,
  2. datum dokladu a datum zaúčtování (minimálně účetní měsíc zaúčtování),
  3. částka v CZK (je-li doklad v cizí měně, účtuje se v ekvivalentu zúčtovatelné měny, což je pro nás CZK),
  4. předpis pro zaúčtování, tedy obvykle účty má dáti / dal, ale účetní předpis bývá i složitější. Musí platit, že celková částka Má dáti se musí rovnat celkové částce Dal.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Účetnictví OVM – účetní operace (UQ712AXGO ).
4. Reference, poznámky
 • PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, Teorie a praxe v ČR. Praha, Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-698-1,