Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení nákupu v OVM
Řeší se řízení nákupu v OVM
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ771XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky a problémy:
 1. Jak co nejpřesněji avčas zjišťovat budoucí předpokládané potřeby nákupů?
 2. Jak systematicky zjišťovat a volit optimální zdroje a jak snižovat objem nákladů OVM?
 3. Jak úplně a včas projednávat a uzavírat smlouvy o ekonomicky efektivních dodávkách, trvale sledovat jejich realizaci, projednávat vzniklé změny v potřebách a popřípadě odchylky v dodávkách?
 4. Jak efektivním řízením nákupu podporovat výkonnost OVM ?
 5. Jak vytvářet a zdokonalovat odpovídající informační zdroje pro řízení nákupního procesu?
 6. Jak zajistit dostupnost informací o stavu a předpokládaném vývoji nákupního trhu ?
 7. Jak připravit a rozvíjet prvky standardizace nákupních prvků (zboží, služeb) a činností souvisejících s nákupem?
 8. Které reporty nákupu a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 9. Které metriky budou pro nákupní analýzy a plánování významné, které budou mít charakter KPI?
 10. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro nákupní analýzy a plánování relevantní?
 11. Jak realizovat a podle jakých metod řešit plánování nákupů pro různé časové horizonty?
 12. Jaký vliv má kvalita řízení nákupů na výkonnost OVM ?
2. Řešení v úlohách MBI
 • Evidence nákupů v rámci OVM (UQ771AXGO ),
 • Realizace nákupních operací v OVM (UQ772AXGO ),
 • Reporting nákupu (UQ773AXGO ),
 • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb OVM (UQ774AXGO ),
 • Plánování nákupních operací vzhledem k potřebám OVM (UQ775AXGO ).