Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Správa majetku OVM a řízení veřejných zakázek
Správa majetku OVM a řízení veřejných zakázek
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ760XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Správa majetku, řízení veřejných zakázek“ – přehled úloh
 • Skupina úloh správy majetku, řízení veřejných zakázek zahrnuje tyto úlohy:
  • Evidence a správa objektů majetku, řízení veřejných zakázek (UQ761AXGO ),
  • Řízení ekonomiky a rozvoje movitého majetku (UQ762AXGO ),
  • Řízení ekonomiky a rozvoje nemovitého majetku (UQ762BXGO ),
  • Řízení majetkoprávní (UQ762CXGO ),
  • Řízení provozu majetku a investic (UQ762DXGO ),
  • Příprava veřejné zakázky (UQ762EXGO ),
  • Průběh veřejné zakázky (UQ762FXGO ),
  • Reporting správy majetku a veřejných zakázek (UQ763AXGO ),
  • Analýzy majetku a veřejných zakázek (UQ764AXGO ),
  • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ765AXGO ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • dosahovat takové struktury a rozmístění majetku , které budou nejlépe odpovídat aktuálním i budoucím potřebám OVM,
  • zajistit kvalitní dokumentaci majetku na úrovni jeho pasportizace, specifické technické dokumentace, ekonomické dokumentace,
  • realizovat efektivní plánování a průběh investičních akcí,
  • zajistit kvalitní přípravu a průběh veřejných zakázek ,
  • poskytovat pracovníkům v oblasti řízení majetku kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o stavu majetku nárocích na údržbu a na přípravu nových investičních akcí, pro uplatnění optimálních odpisových modelů a další.
3. Scénáře skupiny úloh:
 • Řeší se řízení majetku OVM (SQ761XGO ),
 • Řeší se řízení investic a údržby majetku OVM (SQ762XGO ).
4. Poznámky, reference
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.