Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení nákupu v orgánu samosprávy
Řízení nákupu v orgánu samosprávy
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ810XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Řízení nákupu v orgánu samosprávy“ - přehled úloh
 • Vymezení úloh řízení nákupu v orgánu samosprávy je v MBI založeno na standardních obecně definovaných úlohách . Musí však respektovat specifická pravidla samosprávy , jako např. přípravu a realizaci veřejných zakázek (TGQ600XGO) a (TGQ610XGO). Zahrnuje:
  • Evidence: Evidence nákupů a nákupních operací - (UQ151A ) - aktualizace základních údajů databází nákupů, pokud jde o nového dodavatele, nové zboží nebo materiál apod.,
  • Transakce: Realizace nákupních transakcí - (UQ152A ) - vyvolané událostí, např. požadavkem na nákup, příchodem nové nabídky dodavatele, následně zařazení a vyhodnocení požadavku, nebo nabídky (ekonomické, vzhledem k zásobám) - vyjádření podnikovému útvaru nebo dodavateli atd.,
  • Reporting: Reporting nákupů - (UQ153A ) - vytváření standardních reportů nákupu,
  • Analýzy: Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb - (UQ154A ) - analýzy nákupů podle různých hledisek (zboží, dodavatelů atd.) a jejich časového vývoje,
  • Plánování: Plánování, rozvrhování nákupních operací - (UQ155A ) - plánování nákupů zboží a služeb a zjišťování budoucí, resp. předpokládané jejich potřeby.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • dosahovat požadované ekonomické výhodnosti realizovaných nákupů , při požadované kvalitě, objemu a sortimentu nakupovaných zboží a služeb,
  • zajistit efektivní, rychlé provádění nákupních operací s vysokou flexibilitou vzhledem k požadavkům pracovníků orgánu VS a možnostem dodavatelů,
  • poskytovat pracovníkům nákupu kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o celkové orientaci nákupů v orgánu VS i o realizaci jednotlivých nákupních operací
3. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.