Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Správa majetku OVM a řízení veřejných zakázek
Správa majetku OVM a řízení veřejných zakázek
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ760XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření úloh správy majetku a řízení veřejných zakázek
 • Dosahovat potřebné struktury a rozmístění majetku ,
 • Zajistit kvalitní dokumentaci majetku na úrovni jeho pasportizace,
 • Realizovat efektivní plánování a průběh investičních akcí a kvalitní přípravu a průběh veřejných zakázek .
3. Přehled úloh správy majetku:
 • Evidence a správa objektů majetku, řízení veřejných zakázek (UQ761AXGO ) – ( Eviden. ),
 • Řízení ekonomiky a rozvoje movitého majetku (UQ762AXGO ) – ( Movitý ),
 • Řízení ekonomiky a rozvoje nemovitého majetku (UQ762BXGO ) – ( Nemovitý ),
 • Řízení majetkoprávní (UQ762CXGO ) – ( Maj.právní ),
 • Řízení provozu majetku a investic (UQ762DXGO ) – ( Provoz ),
 • Příprava veřejné zakázky (UQ762EXGO ) – ( VZ příprava ),
 • Průběh veřejné zakázky (UQ762FXGO ) – ( VZ realiz ),
 • Reporting správy majetku a veřejných zakázek (UQ763AXGO ) – ( Reporty ),
 • Analýzy majetku a veřejných zakázek (UQ764AXGO ) – ( Analýzy ),
 • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ765AXGO ) – ( Plány ).
4. Scénáře správy majetku:
 • Řeší se řízení majetku OVM“ (SQ761XGO ),
 • Řeší se řízení investic a údržby majetku OVM“ (SQ762XGO ),
 • Všechny scénáře podle oblastí řízení OVM: „Scénáře k řízení samosprávy, OVM“ (SGQ700),
 • Scénáře k jednotlivým typům úloh (evidenční, transakční,…): „Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role správy majetku
 • Role řízení samosprávy : „Pracovníci v samosprávě“ (RGQ50XGO ).
 • Vybrané role pro správu majetku:
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh správy majetku
 • Přehled dokumentů pro jednotlivé oblasti řízení je na stránce „Dokumenty jednotlivých oblastí řízení OVM“ (DSGQ71XGO ).
 • Vybrané dokumenty pro danou oblast řízení:
  • Účetní evidence OVM (DQ711AXGO), Účetní doklad OVM (DQ712AXGO),
  • Evidence majetku a veřejných zakázek (DQ761AXGO), Reporty řízení a správy majetku a veřejných zakázek (DQ762AXGO),
  • Analytické dokumenty řízení a správy majetku a veřejných zakázek (DQ763AXGO), Plánovací dokumenty pro řízení majetku a veřejných zakázek (DQ764AXGO).
7. Metriky úloh správy majetku
 • Vybrané metriky pro správu majetku:
8. Faktory správy majetku
 • Podstatné faktory pro řízení OVM jsou na stránkách „Úroveň managementu“ (FSG050 ), „Poskytování IT služeb, provozní a rozvojové modely“ (FG100 ) a „Podniková analytika, Business Analytics, BA“ (FG400 ),
 • Vybrané faktory správy majetku OVM:
  • Stav hospodářského prostředí (F030 ), Stav legislativy (F034),
  • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
  • ERP (F300 ), ECM: Správa podnikového obsahu, Enterprise Content Management (F500 ),
  • Business intelligence, BI (F400 ), Reporting (F410 ),
  • Plánovací aplikace a nástroje (F453 ), Řízení výkonnosti eGovernmentu (F433 ),
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.