Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting správy majetku a veřejných zakázek
Reporting správy majetku a veřejných zakázek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ763AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Reporting správy majetku a veřejných zakázek“ – cíl, účel
 • Zajistit kvalitní přehledy z oblastí a úloh řízení a správy majetku a přípravy a průběhu veřejných zakázek.
2. Výstupy, reporty
 • Přehledy movitého majetku - stavu, využití, rozvoje,
 • Přehledy bytového fondu - stavu, využití, rozvoje,
 • Přehledy a výkazy nemovitého majetku jeho stavu, využití, rozvoje,
 • Přehledy nebytových prostor, vlastníků, využití,
 • Přehledy a výkazy investic do majetku OVM, hodnocení jejich návratnosti,
 • Přehledy odpisů majetku,
 • Přehledy a výkazy oprav a údržby majetku, stavu, zajištění, problémů,
 • Přehledy veřejných zakázek, jejich zajištění, průběhu, výsledků.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:
  • vysoké kvality a vypovídací schopnosti majetkových reportů, snížení časových nároků pracovníků OVM na orientaci v reportech zabudováním různých vizualizačních prvků,
  • konsolidace různých majetkových reportů v rámci různých oddělení i ve vazbě na ostatní oblasti řízení,
  • zpracování a poskytování reportů pro technické a správní pracovníky ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy majetkových reportů a časových nároků na získávání potřebných dat z různých zdrojů.