Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting správy majetku a veřejných zakázek
Reporting správy majetku a veřejných zakázek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ763AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Reporting správy majetku a veřejných zakázek“ – cíl, účel
  • Zajistit kvalitní přehledy z oblastí a úloh řízení a správy majetku a přípravy a průběhu veřejných zakázek.
2. Klíčové aktivity
  • Přehledy a výkazy movitého majetku, jeho stavu, využití, rozvoje,
  • Přehledy a výkazy bytového fondu, jeho stavu, využití, rozvoje,
  • Přehledy a výkazy nemovitého majetku jeho stavu, využití, rozvoje,
  • Přehledy nebytových prostor, vlastníků, využití,
  • Přehledy a výkazy investic do majetku OVM, hodnocení jejich návratnosti,
  • Přehledy odpisů majetku,
  • Přehledy a výkazy oprav a údržby majetku, stavu, zajištění, problémů,
  • Přehledy připravovaných, probíhajících i uskutečněných veřejných zakázek, jejich zajištění, průběhu, výsledků.