Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování rozvoje majetku a investic
Plánování rozvoje majetku a investic
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ765AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování rozvoje majetku a investic“ – cíl, účel
  • Definovat podstatné plánovací ukazatele a určit odpovídající jejich plánované hodnoty majetku a investic, a to podle stanoveného časového horizontu,
  • Určit potřebné aktivity a zodpovědnosti spojené s formulací a naplněním plánů.
2. Klíčové aktivity
  • Plánování odpisů majetku,
  • Plánování údržby majetku,
  • Plánování nákupu a prodeje movitého majetku,
  • Plánování nákupu a prodeje nemovitého majetku,
  • Plánování veřejných zakázek.