Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování rozvoje majetku a investic
Plánování rozvoje majetku a investic
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ765AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování rozvoje majetku a investic OVM“ – účel:
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování investičních plánů a plánů údržby a oprav podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh ve scénáři (SQ005 ).
2. Plánování rozvoje majetku a investic dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro plánování rozvoje majetku a investic:
 • Dimenze pro plánování rozvoje majetku a investic:
3. Zdroje dat:
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Evidence investic (DQ302A),
 • Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby (DQ303A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Pasporty majetku (DQ311A), Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků (DQ312A), Dokumentace investic a údržby (DQ313A).
4. Klíčové aktivity
 • Plánování odpisů majetku,
 • Plánování údržby majetku,
 • Plánování nákupu a prodeje movitého majetku,
 • Plánování nákupu a prodeje nemovitého majetku,
 • Plánování veřejných zakázek.
5. Podmínky úspěšnosti plánování rozvoje majetku a investic:
 • Dosažení:
  • potřebné dostupnosti kvalitních plánovacích operací rozvoje majetku v místě a čase,
  • vysoké komplexnosti a kvality investičních plánů a plánů údržby a oprav,
  • dostupnosti adekvátních a kvalitních datových zdrojů pro přípravu investičních plánů a plánů údržby a oprav,
  • kvalitních plánovacích operací pro různé časové horizonty a zajištění provázanosti plánů mezi různými časovými horizonty, s možností upřesňování plánů v čase.