Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem majetku OVM
Objem majetku OVM
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7705XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Kč, MJ
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Objem majetku podniku - podle druhů a technických parametrů, vyjádřený v měrných jednotkách a Kč.
2. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
  • Pasporty majetku (DQ311A),
  • Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků (DQ312A),
  • Změny, převody, přírůstky a vyřazení majetku (DQ315A),
  • Výkazy majetku (DQ317A),
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Finanční výkazy (DQ051A ),
  • Analýzy majetku (DQ331A).
3. Adekvátní dimenze