Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence majetku a veřejných zakázek
Evidence majetku a veřejných zakázek
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ761AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-03-24
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Obsah dokumentu
  1. Evidence movitého majetku,
  2. Evidence bytového fondu,
  3. Evidence nemovitého majetku,
  4. Evidence nebytových prostor,
  5. Evidence investic do majetku,
  6. Evidence oprav a údržby,
  7. Evidence odpisů majetku,
  8. Evidence připravovaných, probíhajících i uskutečněných veřejných zakázek.