Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy majetku a investic
Analýzy majetku a investic
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ764AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-13
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy pro podporu řízení majetku a investic“ – cíl, účel
 • Účelem analytické úlohy je dosažení efektů , např. v plánování a realizaci investic, v efektivní přípravě a průběhu veřejných zakázek apod.,
 • Úloha řešit otázky spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ).
2. Funkcionalita analýz řízení majetku a investic

2.1. Analýzy majetku podle druhů a odpisů:
 • Ukazatelé pro analýzy majetku podle druhů a odpisů:
 • Dimenze pro analýzy majetku podle druhů a odpisů:
  • Úrovně stavu majetku, Majetek, Zaměstnanci,
  • Odpisové třídy majetku.
2.2. Analýzy nákupů a prodeje movitého majetku:
 • Ukazatelé pro analýzy nákupů a prodeje movitého majetku:
 • Dimenze pro analýzy nákupů a prodeje movitého majetku:
  • Movitý majetek, Dodací podmínky, Platební podmínky,
  • Dodavatelé, Zákazníci.
2.3. Analýzy nákupů a prodeje nemovitého majetku:
 • Ukazatelé pro analýzy nákupů a prodeje nemovitého majetku:
 • Dimenze pro analýzy nákupů a prodeje nemovitého majetku:
  • Nemovitý majetek, Dodací podmínky, Platební podmínky,
  • Dodavatelé, Zákazníci.
2.4. Analýzy návratnosti investic:
 • Ukazatelé pro analýzy návratnosti investic:
  • Počet a objem investic,
  • Objem majetku OVM (IQ7705XGO),
  • Úroveň využití majetku (IQ7707XGO),
 • Dimenze pro analýzy návratnosti investic:
  • Investice, Dodavatelé, Majetek, Zaměstnanci.
2.5. Analýzy údržby majetku:
 • Ukazatelé pro analýzy údržby majetku:
 • Dimenze pro analýzy údržby majetku:
  • Opravy, Dodavatelé, Majetek, Zaměstnanci.
2.6. Časové analýzy majetku a investic („Time Intelligence“)
 • Vývoj ukazatelů řízení majetku a investic v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele,
 • Postupný nárůst hodnot ukazatelů řízení majetku a investic od aktuálního data,
 • Meziroční porovnání.
3. Zdroje dat:
 • Evidence a správa movitého majetku,
 • Evidence a správa bytového fondu,
 • Evidence a správa nemovitého majetku - nebytových objektů, nemovitostí,
 • Evidence nebytových prostor, vlastníků, využití,
 • Evidence investic do majetku OVM,
 • Evidence oprav a údržby,
 • Evidence odpisů majetku,
 • Evidence veřejných zakázek.
4. Podmínky úspěšnosti analýz majetku:
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality analýz majetku, investic a údržby v místě a čase, tj. u investičních akcí, v průběhu údržby, v dislokovaných zařízeních,
 • Možnosti automatického zasílání varovných nebo jen informativních zpráv pracovníkům OVM na základě výsledků uskutečněných analýz stavu majetku a jejich vyhodnocení oproti definovaným pravidlům, limitům apod.,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz majetku s vazbou na analýzy rámci celého OVM,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám pracovníků OVM.