Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy majetku a veřejných zakázek
Analýzy majetku a veřejných zakázek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ764AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy majetku a veřejných zakázek“ – cíl, účel
  • Analyzovat sledované všechny podstatné ukazatele majetku podle příslušných dimenzí a formulovat závěry pro řízení majetku a investic OVM.
2. Klíčové aktivity
  • Analýzy majetku podle druhů,
  • Analýzy odpisů majetku,
  • Analýzy návratnosti investice,
  • Analýzy údržby majetku,
  • Analýzy nákupu a prodeje movitého majetku,
  • Analýzy nákupu a prodeje nemovitého majetku,
  • Souhrnné analýzy veřejných zakázek,
  • Analytická podpora jednotlivým veřejným zakázkám.