Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení ekonomiky a rozvoje movitého majetku
Řízení ekonomiky a rozvoje movitého majetku
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ762AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení ekonomiky a rozvoje movitého majetku“ – cíl, účel
  • Zajistit kvalitní podklady a postupy při řízení movitého majetku a podle potřeb a možností realizovat jeho nákup a případné prodeje.
2. Klíčové aktivity
  • Řízení ekonomiky a správa movitého majetku, řešení odpisů movitého majetku,
  • Hodnocení nákladové stránky movitého majetku,
  • Nákup movitého majetku, posuzování nabídek, výběr dodavatele, obchodní jednání s dodavatelem,
  • Prodej movitého majetku, příprava nabídek, oslovení zájemců, příprava obchodních dokumentů,
  • Pronájem movitého majetku ve vlastnictví obce.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Zabezpečení a systematická příprava a správa dokumentace movitého majetku ve vlastnictví OVM,
  • Průběžné sledování stavu a reálného využití movitého majetku vzhledem k potřebám OVM,
  • Zajištění kvalitních podkladů pro analýzy a přípravu nákupu nebo prodeje movitého majetku,