Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení ekonomiky a rozvoje nemovitého majetku
Řízení ekonomiky a rozvoje nemovitého majetku
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ762BXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení ekonomiky a rozvoje nemovitého majetku“ – cíl, účel
  • Zajistit kvalitní podklady a postupy při řízení nemovitého majetkua podle potřeb a možností realizovat jeho nákup a případné prodeje.
2. Klíčové aktivity
  • Řízení ekonomiky a správa nemovitého majetku,
  • Správa nemovitého majetku-bytové objekty,
  • Správa nemovitého majetku-nebytové objekty,
  • Nákup nemovitosti,
  • Prodej nemovitosti,
  • Pronájem nemovitosti ve vlastnictví obce.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Kvalitní technická i ekonomická dokumentace nemovitého majetku ve vlastnictví OVM,
  • Dokonalý přehled o stavu a využívání nemovitého majetku, zejména bytových a nebytových objektů,
  • Zajištění kvalitních podkladů pro analýzy a přípravu nákupu nebo prodeje nemovitého majetku,