Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení ekonomiky a rozvoje nemovitého majetku
Řízení ekonomiky a rozvoje nemovitého majetku
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ762BXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení ekonomiky a rozvoje nemovitého majetku“ – cíl, účel
 • Zajistit kvalitní podklady a postupy při řízení nemovitého majetkua podle potřeb a možností realizovat jeho nákup a případné prodeje.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Účetní evidence (DQ711AXGO),
  • Účetní doklad OVM (DQ712AXGO),
  • Evidence úvěrů,
  • Evidence leasingových smluv,
  • Evidence závazků,
  • Evidence pohledávek,
  • Nákupní objednávka,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Účetní evidence (DQ711AXGO) – aktualizovaná,
  • Evidence úvěrů – aktualizovaná,
  • Evidence závazků – aktualizovaná,
  • Evidence pohledávek– aktualizovaná.
3. Klíčové aktivity
 • Řízení ekonomiky a správa nemovitého majetku,
 • Správa nemovitého majetku-bytové objekty,
 • Správa nemovitého majetku-nebytové objekty,
 • Nákup nemovitosti,
 • Prodej nemovitosti,
 • Pronájem nemovitosti ve vlastnictví obce.
4. Klíčové metriky využívané v úloze