Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa objektů majetku, řízení veřejných zakázek
Evidence a správa objektů majetku, řízení veřejných zakázek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ761AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a správa objektů objektů majetku, řízení veřejných zakázek“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze objektů majetku a veřejných zakázek a jejich podstatné charakteristiky.SEC1#Klíčové aktivity
  • Evidence a správa movitého majetku,
  • Evidence a správa bytového fondu,
  • Evidence a správa nemovitého majetku - nebytových objektů, nemovitostí,
  • Evidence nebytových prostor, vlastníků, využití,
  • Evidence investic do majetku OVM,
  • Evidence oprav a údržby,
  • Evidence odpisů majetku,
  • Evidence připravovaných, probíhajících i uskutečněných veřejných zakázek.