Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa objektů majetku, řízení veřejných zakázek
Evidence a správa objektů majetku, řízení veřejných zakázek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ761AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a správa objektů objektů majetku, řízení veřejných zakázek“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze objektů majetku a veřejných zakázek a jejich podstatné charakteristiky.
2. Klíčové aktivity
 • Evidence a správa movitého majetku,
 • Evidence a správa bytového fondu,
 • Evidence a správa nemovitého majetku - nebytových objektů, nemovitostí,
 • Evidence nebytových prostor, vlastníků, využití,
 • Evidence investic do majetku OVM,
 • Evidence oprav a údržby,
 • Evidence odpisů majetku,
 • Evidence připravovaných, probíhajících i uskutečněných veřejných zakázek.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat pro potřeby řízení majetku v čase a místě a snižování ztrát z nekvalitních dat ukládaných do databází,
  • vysoké úrovně validity dat a minimalizace časových zpoždění při aktualizacích dat vzhledem ke k operacím s majetkem (investice, opravy, údržba, přemístění apod.),
  • vysoké úrovně konsistence dat a jejich konsolidace, především o jednotlivých druzích majetku, jejich dokumentace, pasportech atd.,
  • zpřístupnění a využití dat z heterogenních zdrojů a v různých formátech dat (strukturovaná data, ale i data pro vizualizaci informací o majetku, data snímaná z realizovaných staveb atd.),
  • požadované úrovně integrace datových bází (zejména s finančními databázemi apod.).