Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení provozu majetku a investic
Řízení provozu majetku a investic
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ762DXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení provozu majetku a investic“ – cíl, účel
 • Zajistit kvalitní nakládání s majetkem a jeho racionální využití,
 • Připravovat podklady a realizovat investiční záměry OVM.
2. Klíčové aktivity
 • Řízení odpisů majetku,
 • Zajištění provozu budov,
 • Zajištění bezpečnosti provozu budov,
 • Půjčky, Pojištění, Záruky,
 • Řízení investic, příprava a realizace investičních akcí,
 • Řízení údržby majetku.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti informací pro majetkové operace v místě i čase,
  • požadovaného počtu a objemu majetkových transakcí podle aktuálních potřeb OVM,
  • vysoké organizační i technologické úrovně majetkových operací, včetně kvalitní dokumentace, výkresů, pasportů apod.,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti majetkových operací,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly a bezpečnosti majetkových operací, tj. jejich protokolování a dokumentace,
  • efektivní integrace majetkových operací s finančním řízením, řízením investic, údržby apod.