Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení majetkoprávní
Řízení majetkoprávní
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ762CXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení majetkoprávní“ – cíl, účel
 • Zajistit kvalitní správu bytového fondu, pronájmy bytů, správu a pronájmy nebytových prostor.
2. Klíčové aktivity
 • Řízené rozvoje bytového fondu,
 • Správa činností vlastníka s nemovitostmi,
 • Řízení pronájmů nebytových prostor,
 • Pronájem nemovitosti (bytu),
 • Deregulace a privatizace majetku OVM,
 • Provedení úprav bytu – stavební povolení, výběrové řízení,
 • Výměna pronajatého bytu.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dokumentace bytového fondu ve vlastnictví OVM a informace o jeho využití a stavu,
 • Dokonalý přehled o stavu a využívání nebytových prostor a kvalitní podklady pro jejich pronájmy,
 • Kvalitní podklady pro přípravy a schvalování úprav bytů v bytovém fondu.