Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení investic a údržby OVM
Řeší se řízení investic a údržby OVM
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ762XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky a problémy:
 1. Jak probíhá příprava investičních záměrů a průběh jejich posuzování a schvalování v OVM?
 2. Kdo a jak má sledovat, vyhodnocovat a kontrolovat průběh investičních akcí?
 3. Jak se plánuje realizuje a vyhodnocuje údržba majetku OVM, jak se řeší ekonomická stránka údržby?
 4. Jak se řeší ekonomika investičních akcí a jak jsou nastaveny vazby na strategické a finanční řízení OVM?
 5. Které reporty o investicích a údržbě majetku OVM s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 6. Které metriky budou pro analýzy a plánování investic významné, které budou mít charakter KPI?
 7. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou podstatné pro analýzy a plánování investic?
 8. Jak racionálně plánovat údržbu majetku?
 9. Kdo a jak má sledovat a kontrolovat průběh akcí údržby , zejména většího rozsahu?
 10. Jak zajistit adekvátní řízení návratnosti investic, které metody řízení investic se budou využívat?
 11. Jaký vliv má kvalita řízení investic a údržby na výkonnost OVM ?
2. Řešení v úlohách MBI
 • Řízení provozu majetku a investic (UQ762DXGO ).