Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Příprava veřejné zakázky
Příprava veřejné zakázky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ762EXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Poznámka
 • Detailní popis úlohy, která je rozdělena do několika kroků, resp. dílčích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení - ikonka nahoře).
2. "Příprava veřejné zakázky - účel
 • Účelem úlohy je:
  • rozhodnout o potřebě veřejné zakázky, dostupnosti zdrojů na trhu a předpokládané finanční náročnosti veřejné zakázky,
  • zajistit všechny potřebné podklady pro kvalifikované rozhodnutí o druhu a režimu veřejné zakázky a druhu zadávacího řízení,
  • připravit kvalitní zadávací dokumentaci a organizační předpoklady pro efektivní průběh veřejné zakázky.
3. „Příprava veřejné zakázky" - přehled dílčích úloh
 • Zjištění potřeby,
 • Předběžná tržní konzultace,
 • Stanovení předpokládané hodnoty,
 • Stanovení druhu veřejné zakázky,
 • Stanovení režimu veřejné zakázky,
 • Stanovení druhu zadávacího řízení,
 • Předběžné oznámení,
 • Příprava zadávací dokumentace,
 • Ustanovení komise.
4. Aplikace ve vztahu k přípravě veřejné zakázky