Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Veřejná zakázka, VZ: Zjištění potřeby
Veřejná zakázka, VZ: Zjištění potřeby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ841AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Zjištění potřeby“ – cíl, účel
  • Cílem je, aby Žadatel konkretizoval požadavek dle vzoru a předal jej ke schválení oprávněné osobě Zadavatele.
2. Obsah úlohy
  • Zjištění a identifikace potřeby v organizaci. Následná konkretizace a vytvoření požadavku dle dokumentového vzoru Žadatelem, který bude potvrzen oprávněnou osobou Zadavatele.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  1. Reálný požadavek, který bude konkrétně specifikovaný,
  2. Schválení je závislé na rozpočtu organizace a na rozhodnutí oprávněné osoby Zadavatele.
4. Doporučené praktiky
  • Hlavní doporučení k úloze je držet se doporučeného vzoru, a pokud je to možné stanovit předpokládanou hodnotu.
5. “VS_VZ: Zjištění potřeby“ - klíčové aktivity
  • Zjištění potřeby v organizaci - zjistit a konkretizovat potřebu minimálně na období následujících 12 měsíců, pokud je to možné,
  • Vytvoření požadavku - dle vzoru vytvořit požadavek,
  • Schválení požadavku - schválení požadavku vedením organizace Zadavatele