Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Tender Market
Tender Market
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB43AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
David, R., Hai Ha Nguyen (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Tender systems s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Tender Market -obsahové vymezení
 • Tender Market je elektronické tržiště veřejné správy - webová aplikace, umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek v některém ze stanovených zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách i mimo jeho rámec.
 • Vznikla na základě Usnesení Vlády ČR č 343/2010 v rámci realizace strategie boji proti korupci. Součástí aplikace je také Věstník e-tržiště , kde jsou uveřejňovány veřejné zakázky jednotlivých zadavatelů.
 • V rámci první fáze provozu jsou povinny elektronická tržiště používat ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace, a to na nákup komodit vymezených přílohou č. 1 usnesení vlády č. 451/2011 (např. kancelářské vybavení, počítače, kancelářské potřeby, opravy, dopravní a logistické služby).
 • Elektronická tržiště mohou dobrovolně využívat i ostatní veřejní zadavatelé (místní samosprávy, územní celky, obce), pro které se používání elektronických tržišť stane povinností následně.
2. Funkcionalita aplikace

2.1. Funkce pro zadavatele
 1. Zaregistrovat se na Zadavatel https://www.tendermarket.cz/common/registrace/registrace.seam?cid=248672 ,
 2. Přihlásit se,
 3. Zobrazí se interaktivní menu, kde může zadavatel zadat novou veřejnou zakázku, vyhledávat VZ,
 4. Po zadání VZ, lze přepnout vyhledávácího okna, kde lze pomocí filtrů vyhledat veřejné zakázky ostatních zadavatelů,
 5. Lze také sledovat aktuální stav VZ.

2.2. Funkce pro dodavatele
 1. Zaregistrovat se na Dodavatel https://www.tendermarket.cz/common/registrace/registrace.seam?cid=248672 ,
 2. Přihlásit se,
 3. Zobrazí se interaktivní menu, kde může dodavatel kontrolovat stav veřejných zakázek, vyhledávat VZ a případně vytvořit novou E-aukci,
 4. Lze přepnout vyhledávácího okna, kde lze pomocí filtrů vyhledat veřejné zakázky ostatních zadavatelů.

2.3. Funkce Věstník e-tržiště
 • Bezplatná webová služba https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?cid=254325 ), kde můžou potencionální dodavatelé, ale i široká veřejnost sledovat vypsané veřejné zakázky . Pro lepši orientaci, lze použít základní filtry a řazení.
3. Odkazy na demo a další zdroje