Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Centrální adresa, CADR
Centrální adresa, CADR
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB41AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Růt, V. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Česká pošta, s.p., Sekce PAT
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Centrální adresa, CADR - obsahové vymezení
 • Centrální adresa je portál provozovaný, na základě usnesení vlády České republiky ze dne 31. května 2000 č. 526 o nařízení vlády č.168/2000 Sb., Českou poštou, s.p.. který má na starosti především evidenci dražeb majetku České republiky . Tato služba byla zprovozněna v červenci 2000 a aktuálně již běží 7. verze této aplikace.
 • Jedná se o placenou službu , tedy objekt, který má zájem zde publikovat svou dražbu se musí registrovat, zaplatit registrační poplatek a poté dle rozsahu dražby zaplatí za její vystavení (poté jsou zde i následné poplatky za zobrazené odkazy apod., kompletní ceník v odkazech).
 • Příklad použití portálu Centrální adresa:*
 • Obec chce prodat majetek obce.
  • Registruje se na portálu CADR.
  • Zveřejní svou dražbu.
  • Průběh dražby a její ukončení.
 • Na portálu Centrální adresy lze zjistit statistické výstupy o veřejných dražbách . Mohou zde operovat i jiné subjekty než zástupce obcí, ale i osoby/společnosti s platným IČ.
2. Funkcionalita aplikace
 • Primárním z áměrem Centrální adresy je uveřejňování dražeb majetku vlastněného Českou republikou, popřípadě externími subjekty.
2.1. Základní funkce portálu
 1. zveřejňování informací o veřejných dražbách, dle zákona č. 26/2000 Sb.,
 2. zveřejňování informací o převodech státního majetku dle, dle vyhlášky č. 62 k zákonu č. 219/2000 Sb.,
 3. zveřejňování informací o nabídkách, které jsou nad rámec zákonných povinností,
 4. zveřejňování informací o nabídkách poskytovaných zadavateli dobrovolně dle zákona č. 137/2006 Sb.
2.2. Další funkce portálu Centrální adresa
 1. dostupnost legislativou stanovených informací v režimu 7x24hod.
 2. zabezpečenou elektronickou komunikaci,
 3. rychlou a přesnou konverzi listinných podkladů do elektronické podoby,
 4. provázanost uveřejňovaných informací,
 5. vyhledávání a sledování životního cyklu uveřejněné informace,
 6. udržování archivu uveřejněných informací dle požadavku legislativy.
2.3. Hlavní dostupné funkce a akce na portálu Centrální adresa
 1. seznam veřejných dražeb,
 2. seznam dražebníků,
 3. ostatní nabídky,
 4. veřejné zakázky,
 5. ostatní veřejné zakázky,
 6. vyhledávání,
 7. fulltextové vyhledávání,
 8. statistiky,
 9. archiv veřejných zakázek.
3. Odkazy na demo a další zdroje
4. Poznámky, reference
 • Spadá pod kraj: Hlavní město Praha. Služby vyplývající z provozu portálu:
  • přístup k blokům databází, které Centrální adresa spravuje,
  • možnost uveřejňovat informace pro potenciální kupce v bloku „Ostatní nabídky“,
  • možnost zabezpečeného příjmu dat v elektronické podobě určených k uveřejňování na portálu Centrální adresy,
  • ve spolupráci s Českou asociací dražebníků možnost umístění dodatečných informací k probíhajícím dražbám,
  • služby poskytování ověřených výpisů z archivovaných informací,
  • možnost umístění odkazu v příslušné části Centrální adresy, například na informační systém dražebníka,
  • možnost spolupráce s provozovateli informačních systémů s obdobným nebo navazujícím obsahem.
 • Certifikace portálu:** /QMS - ČSN EN ISO 9001:2001,
  • ISMS - ISO/IEC 27001:2005,
  • Atestace na shodu se Standardem ISVS pro životní cyklus IS 005/02.01