Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Elektronické tržiště Gemin.cz
Elektronické tržiště Gemin.cz
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB44AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Čoček, F (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Tvůrce: SYNTAXIT, s.r.o. ;Dodavatel řešení: OCM s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Elektronické tržiště Gemin.cz - obsahové vymezení

1.1. Určení aplikace
 • Aplikace je určena pro veřejné zadavatele (ústřední orgány státní správy (ÚOSS) a jim podřízené organizace, státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace) a dodavatele, kteří se účastní výběrových řízení.
 • Povinnost je ukládána všem:*
 • ústředním orgánům státní správy (ÚOSS) tak, aby prostřednictvím e-tržiště bylo zadáváno 100 % finančního objemu vynakládaných ze strany ÚOSS při zadávání vymezených veřejných zakázek,
  • podřízeným organizacím jednotlivých ÚOSS, kteří jsou veřejnými zadavateli dle ustanovení § 2 odst. 2písm. a) a b) ZVZ tak, aby prostřednictvím e-tržiště bylo zadáváno 100 % finančního objemu vynakládaných podřízenými organizacemi ÚOSS při zadávání vymezených veřejných zakázek.
 • Tržiště Gemin.cz slouží pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních zakázek.
1.2. veřejné zakázky pro Standardizované komodity
 1. Paliva a elektrická energie,
 2. Kancelářská technika a zařízení,
 3. Spotřební materiál pro kancelářskou techniku média,
 4. Počítače a stroje na zpracování dat,
 5. Mobilní telefony a příslušenství,
 6. Telekomunikační zařízení a infrastruktura,
 7. Audiovizuální a fotografická technika,
 8. Kancelářské potřeby,
 9. Tiskařské výrobky,
 10. Čistící prostředky a jiné drogistické zboží,
 11. Nábytek,
 12. Zařízení a vybavení interiéru,
 13. Elektroinstalační materiál,
 14. Pronájem dopravních prostředků,
 15. Opravy a údržba kancelářských strojů osobních počítačů a telekomunikačních zařízení,
 16. Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim,
 17. Opravy a údržba technických stavebních zařízení,
 18. Přepravní a jiné logistické služby,
 19. Telekomunikační služby a Internetové služby,
 20. Poradenství a služby pro informační technologie,
 21. Pomocné a ostatní kancelářské služby,
 22. Vzdělávání a školení,
 23. Bezpečnostní služby,
 24. Úklidové a čistící služby.

2. Funkcionalita aplikace
 • Aplikace poskytuje jednoduché zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních zakázek, elektronická aukce, průzkum trhu a nástroje hodnocení veřejných zakázek.
2.1. Aditivní služby pro zadavatele
 1. Zakázky do 5000 Kč,
 2. Schvalovací workflow.
 3. Import číselníku,
 4. Tvorba číselníku,
 5. Kalendář zadávacích řízení,
 6. Napojení na spisovou službu,
 7. Vazba na datové schránky,
 8. Možnost pokročilého reportingu/výdajových analýz,
 9. SMS notifikace o provedených úkonech v zadávacím řízení,
 10. Informační servis pro registrované uživatele,
 11. Realizace školení pro uživatele e-tržiště Gemin,
2.2. Aditivní služby, pro dodavatele
 1. Napojení na spisovou službu,
 2. Informační servis pro registrované uživatele,
 3. Kalendář zadávacích řízení a dalších událostí pro uživatele,
 4. Realizace školení pro uživatele e-tržiště,
 5. Možnost pokročilého reportingu/výdajových analýz,
 6. Školení, které se tematicky týkají problematiky e-tržišť, aditivních služeb nebo jsou kombinována s obecnou problematikou veřejných zakázek či logistickými tématy ohledně výdajových analýz, kategorizace a standardizace komodit.
2.3. Úhrada za služby
 • Základní služby , jejichž využívání je pro zadavatele i dodavatele bezplatné,
 • Aditivní služby , jejichž využití je nepovinné a zcela na vůli zadavatele či dodavatele. Tyto aditivní služby jsou již pro zadavatele či dodavatele zpoplatněny, nicméně jejich využití může výrazně zvýšit komfort a přínos při využívání e-tržiště.
3. Odkazy na demo a další zdroje
4. Poznámky, reference - Legislativa:
 1. usnesení vlády č. 981 ze dne 18. prosince 2013, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků,
 2. usnesení vlády č. 343 ze dne 10. května 2010, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků,
 3. usnesení vlády č. 451 ze dne 15. června 2011, k Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, k Vzorovému provoznímu řádu elektronického tržiště, k Metodickému pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků,
 4. usnesení vlády č. 933 ze dne 14. prosince 2011, o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků,
 5. usnesení vlády č. 222 ze dne 28. března 2012 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343.
 6. usnesení vlády č. 683 ze dne 26. června 2002, o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie,
 7. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.