Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Průběh veřejné zakázky
Průběh veřejné zakázky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ762FXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-18
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. "Průběh veřejné zakázky - účel
 • Účelem úlohy je:
  • zajistit objektivní výběr co nejefektivnější nabídky jak po stránce ekonomické, tak obsahové,
  • realizovat průběh veřejné zakázky podle platné legislativy , zejména Zákona o zadávání veřejných zakázek,
  • již na úrovni výběrového řízení připravit předpoklady pro kvalitní realizaci veřejné zakázky,
  • zpracovat kvalitní výstupní dokumentaci veřejné zakázky.
2. Průběh veřejné zakázky" - přehled dílčích úloh
 • Příprava nabídek:
  • Příprava dokumentů ke zveřejnění,
  • Zahájení řízení,
  • Návrh dodavatelů,
  • Evidence došlých nabídek,
  • Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace,
  • Sezvání komise pro otevírání nabídek.
 • Vyhodnocení nabídek:
  • Otevírání nabídek,
  • Hodnocení a posouzení nabídek,
  • Oznámení o výběru dodavatele,
  • Dodržení ochranných lhůt a řízení o námitkách,
  • Podpis smlouvy,
  • Uveřejnění na profilu zadavatele po podpisu smlouvy.
 • Řešení společných ustanovení :
  • Uveřejňování formulářů do věstníků,
  • Uchování dokumentace o zadávacím řízení.
3. Aplikace ve vztahu k přípravě veřejné zakázky
4. Příloha
 • Detailní popis úlohy, která je rozdělena do několika kroků, resp. dílčích úloh je v přiloženém PDF dokumentu skupiny úloh "Správa majetku OVM a řízení veřejných zakázek" (TGQ760XGO ).