Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení majetku OVM
Řeší se řízení majetku OVM
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ761XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky a problémy:
 1. Jak lze efektivně a průběžně vytvářet podklady pro evidence majetku OVM?
 2. Jak se zajišťuje evidence pasportů majetku a další technické dokumentace?
 3. Jak lze efektivně realizovat případné převody majetku mezi jednotlivými objekty OVM?
 4. Jak se řeší nákupy a prodeje movitého a nemovitého majetku?
 5. Jak se realizují odpisy majetku, jak se plánují a vyhodnocují?
 6. Jak dobře nastavit systém zodpovědností za majetek?
 7. Jak kvalitně řešit dislokace majetku v regionu a objektech OVM?
 8. Kdo a jak má průběžně vyhodnocovat stav a využití majetku?
 9. Jak probíhá příprava a realizace veřejných zakázek , kde jsou hlavní problémy?
 10. Jak se řeší ekonomika movitého a nemovitého majetku a jak se realizují vazby na finanční řízení OVM?
 11. Které majetkové reporty a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 12. Které metriky budou pro majetkové analýzy a plánování významné, které budou mít charakter KPI?
 13. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro analýzy a plánování majetku?
 14. Jak se řeší problémy nevyužívaného majetku?
 15. Jaký vliv má kvalita řízení majetku na výkonnost OVM ?
2. Řešení v úlohách MBI
 • Evidence a správa objektů majetku, řízení veřejných zakázek (UQ761AXGO ),
 • Řízení ekonomiky a rozvoje movitého majetku (UQ762AXGO ),
 • Řízení ekonomiky a rozvoje nemovitého majetku (UQ762BXGO ),
 • Řízení majetkoprávní (UQ762CXGO ),
 • Řízení provozu majetku a investic (UQ762DXGO ),
 • Příprava veřejné zakázky (UQ762EXGO ),
 • Průběh veřejné zakázky (UQ762FXGO ),
 • Reporting správy majetku a veřejných zakázek (UQ763AXGO ),
 • Analýzy majetku a veřejných zakázek (UQ764AXGO ),
 • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ765AXGO ).