Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí oddělení nemovitostí
Vedoucí oddělení nemovitostí
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ540XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí oddělení nemovitostí - funkční náplň role

Vedoucí oddělení nemovitostí zajišťuje správu, rozvoj a obchodní aktivity v oblasti nemovitostí. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. řešení ekonomiky a správy nemovitého majetku,
  2. správa nemovitého majetku v rozlišení bytové objekty / nebytové objekty,
  3. řešení nákupu nemovitosti,
  4. zajištění prodeje nemovitosti,
  5. řešení pronájmů nemovitosti ve vlastnictví OVM.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metodiky řízení nemovistosti.