Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí odboru kanceláře starosty
Vedoucí odboru kanceláře starosty
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ545XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí odboru kanceláře starosty - funkční náplň role

Vedoucí odboru kanceláře starosty zajišťuje hlavní organizační a administrativní záležitosti na úrovni vedení OVM. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. příprava a organizace zasedání zastupitelstva,
  2. dokumentace schůzí a zasedání na úrovni vedení OVM,
  3. řešení stížností a sporů spadajících pod vedení OVM,
  4. řešení personálních kapacit vzhledem k potřebám OVM.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metody a modely organizace ve veřžejné správě.